Par mums   Preču piegāde   Garantija   Kontakti   

 Persil universal gel.

Tilpums 2.925l, Paredzēts 65 mazgāšanas reizēm. Šķidrais veļas mašīnas mazgāšanas līdzeklis, kas paredzēts gan baltajiem, gan krāsainajiem tekstilizstrādājumiem. Paredzēts 20⁰- 95⁰. Nav paredzēts vilnai un zīdam. Pievērst uzmanību tekstilizstrādājuma ražotāju un mazgāšanas mašīnas norādījumiem. Papildus informācija www.persil.de, www.persil.ch, WWW.CLEANRIGHT.EU Iekļauts veļas mīkstinātājs.

Mazgāšana ar rokām = 25ml uz 10 l ūdens; Iepriekšējā deva 73ml → jaunā 50ml = 40% koncentrēts.

Bīstamība: Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kaitīgs ūdens organismiem. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Izmantot aizsargcimdus/aizsargbrilles. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes, izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet - nekavējoties sazināties ar ārstu. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādīt mazgāšanas līdzekļa etiķeti. Iepakojums paredzēts otrreizējai pārstrādei, izmest tam paredzētā konteinerā.Ražotājs: Henkel Wasch-und Reinigungsmittel GmbH, D-40191 Düsseldorf, Vācija


Cena: 22.00 €